Rabu, 19 Januari 2011

DALIL TENTANG RIBA!

Allah menghalalkan susu mengharamkan arak...
Allah menghalalkan nikah mengharamkan zina...
Allah menghalalkan jual beli mengharamkan R I B A...
maka jelaslah ISLAM adalah agama FITRAH....!!! T A K B I R...!!!

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebahagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
Albaqarah ayat 278-280

Tiada ulasan:

Catat Ulasan